TERRY Technology

Společnost Terry Technology s.r.o. zajišťuje kompletní služby v oblasti staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství od projekčně inženýrské přípravy až po vlastní realizaci a zprovoznění staveb včetně zajištění všech potřebných zkoušek a dokumentace.

Výrobní program

Výstavba a rekonstrukce vodovodů, kanalizací, plynovodů, produktovodů. 
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Přípravné práce:

  • průzkumná, projekční a inženýrská činnost
  • paspart staveniště a podmínek lokality, kamerový průzkum, znalecké posouzení budoucí stavby apod.
  • návrhy technického řešení výstavby či rekonstrukce stavby, trubních vedení, průmyslových staveb a krajinných opatření
  • přípravné stavební práce, demolice, příprava území, čištění trubních vedení apod.

Realizace staveb:

  • výstavba, rekonstrukce a likvidace staveb, sanace a rekonstrukce území a staveb
  • krajinné inženýrství
  • řízené mikrotunelování do DN 500 mm, vrtané protlaky do DN 1200, ražené protlaky do DN 2000
  • relining, berstlining, close-fit metody rekonstrukce potrubí
  • sanace potrubí lokální i úsekové
  • sanace potrubí ochranným vnitřním nástřikem

Kontakty

Terry Technology s.r.o.

Platnéřská 88/9, Staré Město
110 00 Praha 1 

Office: Business Park Průmyslová 7
102 00 Praha 10 - Hostivař

  info@terrytechnology.cz

IČ: 065 62 345 
DIČ: CZ06562345 

Zapsána u MS v Praze pod spis. zn. C 284376 

© Copyright 2018  Terry Technology, s.r.o  - Design Jiří Barák